Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej obr. nr 3 Nowogard

mapa dz. 2162 (1)

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 216/2 o pow. 4523 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 3 m. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00042352/7 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2019r. o godz. 10:00 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki – 960.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 96.000,00 zł najpóźniej do dnia 11.03.2019r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl oraz www.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla

avatar

Ogłoszenie/artykuł sponsorowany