Urząd Miejski w Nowogardzie łagodzi ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawuirusa

Od wtorku 7 lipca główne drzwi wejściowe Urzędu Miejskiego w Nowogardzie  będą otwarte dla interesantów.

Niestety jednak w związku z tym, że zagrożenie epidemiologiczne nie ustało, nadal należy zachowywać środki ostrożności i stosować się do zasad bezpieczeństwa.

W szczególności osoby odwiedzające Urząd mają obowiązek:

- noszenia maseczki,

- dezynfekcji rąk,

- zachowania dystansu 2 metrów od innych osób.

 

Zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie wyłącznie do sytuacji  gdy taka wizyta jest niezbędna.

Wszelkich płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nr konta Gminy Nowogard:
33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.

- sprawy nadal należy załatwiać elektronicznie jeżeli jest taka możliwość,

adres skrytki: /95vh8g9klu/skrytka

 

- wszelkie informacje nadal można uzyskać telefonicznie albo w drodze e-mail. Nie przychodź do urzędu jeżeli wystarczy zadzwonić lub napisać,

Biuro Obsługi Interesanta: 91 39 26 200,

Biuro Podatków i Opłat:  91 39 26 217, 91 39 26 219 (kasa), 91 39 26 220

Sprawy Obywatelskie: 91 39 26 205, 91 39 26 212 (meldunki), 91 39 26 213,

Dowody osobiste: 91 39 26 215,

Urząd Stanu Cywilnego: 91 39 26 230,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa: 91 39 26 225, 91 39 26 227

Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrz.: 91 39 26 229, 91 39 26 228, 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska: 91 39 26 238, 91 39 26 239, 91 39 26 232, 91 39 26 242,

Wydział Roz. Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu: 91 39 26 293, 91 39 26 233, 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych: 91 39 27 240.

 

- korespondencje do Urzędu nadal można zostawiać w skrzynce pocztowej, specjalnie dla tego celu zamontowanej na zewnątrz Urzędu,

- zachęcamy aby wizytę w Urzędzie umówić telefonicznie z urzędnikiem prowadzącym sprawę i przychodzić w umówionym terminie.

-do Urzędu powinna przychodzić wyłącznie osoba, która załatwia sprawę. Nie zabieramy na wizytę rodziny, kolegów, koleżanki itp.

Wejście do Urzędu będzie dozorowane. Osoba dozorująca wyposażona jest w bezdotykowy termometr, osoby wchodzące będą miały wykonany pomiar temperatury ciała. Prosimy również o stosowanie się do wskazówek i osoby dozorującej co przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Wizyt w Urzędzie nie mogą składać osoby u których stwierdzono zakażenie wirusem COVID – 19, a także osoby z występującymi objawami chorobowymi charakterystycznymi dla COVID – 19, takimi jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięsni i ogólne zmęczenie.

Obowiązujące ograniczenia stosowane są nie tylko dla bezpieczeństwa pracowników i innych osób odwiedzających Urząd, stosujesz je również dla własnego bezpieczeństwa.

 

avatar

Ogłoszenie/artykuł sponsorowany