Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej,  położonej w obrębie nr 5   m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej    o nr ewidencyjnym 33/26 o pow. 948 m2 (symbol użytkugruntowego – Bp), położonej    w obrębie nr 5 m. Nowogard.                  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00049467/5 w Sądzie Rejonowym  w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2019r. o godz. 1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki           -  160.000,00 zł 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 16.000,00 zł najpóźniej do dnia 08.04.2019r. na konto Urzędu: BANK  PEKAO  S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji              i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225.                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl oraz www.nowogard.pl

 Burmistrz Nowogardu

         Robert Czapla   

mapa dz.33266 fot.4 - dz. 3326 fot.3 - dz. 3326 fot.2 - dz.3326 fot.1- dz. 3326

avatar

Ogłoszenie/artykuł sponsorowany