Zaproszenie do składania ofert na stanowiska kierownika w wydziale GKMiOŚ

Burmistrz Nowogardu

zaprasza do składania ofert 

na stanowisko  

Kierownika w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku, będzie odpowiedzialna między innymi za:

  • Nadzorowanie i prowadzenie spraw związanych z: zarządzaniem i utrzymaniem dróg, oświetleniem ulic i skwerów, komunikacją miejską, zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków, utrzymaniem zieleni.
  • Zapewnienie prawidłowego i terminowego realizowania spraw podległych wydziałowi,
  • Wykonywanie kontroli podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz gminy.

Od kandydata na wyżej wymienionym stanowisku, oczekujemy:

  • Umiejętności dobrej organizacji pracy.
  • Komunikatywności i  umiejętności współpracy w zespole.
  • Dyspozycyjności, sumienności, zaangażowania.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka, tel. 913926204, e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia  na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce “wolne stanowiska”.

Dokumenty należy składać w Biurze Interesanta do 22 września 2020 roku, w zamkniętych opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem „Kierownik GKMiOŚ”

avatar

Ogłoszenie/artykuł sponsorowany