ósmoklasiści

  •  Dziś, w Nowogardzie, w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się ostatni egzamin po klasie ósmej. Dyrektor przed rozpoczęciem egzaminu serdecznie pogratulował wszystkim ósmoklasistom ich odwagi […]

    Ostatni dzień egzaminu

     Dziś, w Nowogardzie, w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się ostatni egzamin po klasie ósmej. Dyrektor przed rozpoczęciem egzaminu serdecznie pogratulował wszystkim ósmoklasistom ich odwagi […]

    Czytaj dalej...