trutka

  •  Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard w przypadku wystąpienia na terenie nieruchomości gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani są niezwłocznie przeprowadzić obowiązkową […]

    Akcja deratyzacji!

     Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard w przypadku wystąpienia na terenie nieruchomości gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani są niezwłocznie przeprowadzić obowiązkową […]

    Czytaj dalej...