1 procent dla Miłoszka Banacha

Wypełniając odpowiednią rubrykę w  rocznym zeznaniu podatkowym

PIT (28, 36, 36L, 37, 38)    należy wpisać:   KRS: 0000037904

w pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE koniecznie:

                                                  3801 MIŁOSZ BANACH  

 (wtedy pieniążki trafią na subkonto Miłoszka  w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”)       

 

Miłoszek  jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” .

Jest 7-letnim chłopcem chorym na mózgowe porażenie dziecięce. Wymaga stałej systematycznej rehabilitacji. Ze względu na postępy w rozwoju psychoruchowym dziecka wskazane jest kontynuowanie leczenia usprawniającego. W Ośrodku Rehabilitacji Dzieci „Zabajka 2” uczestniczy w specjalnym programie leczniczo-rehabilitacyjnym w formie dwutygodniowych turnusów. Optymalne warunki dla postępującej terapii zapewnia co najmniej 5-6 turnusów w roku. Koszt takiego jednego turnusu wynosi 4900 zł . Kwota ta przekracza możliwości finansowe rodziny. Prosimy zatem o wpłaty 1% podatku, które pomogą realizować program terapeutyczny.

 

Za wpłaty serdecznie dziękujemy

Miłoszkowi można pomagać przez cały rok  dokonując wpłaty darowizny

na konto: Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

             ul. Łomiańska  5, 01-685 Warszawa

             nr:15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

z dopiskiem: 3801 Miłosz Banach – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

 Osoby fizyczne, a także spółki osobowe  mogą odliczać od kwoty do opodatkowania

6% dochodu (PIT) , a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

.