Gminne przedszkola…

 Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że przedszkola i żłobki będą mogły wznowić działalność od 6 maja 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne, którym muszą podporządkować się placówki. Tymczasem wielu samorządowców twierdzi, że nie jest w stanie przygotować ich w tak krótkim czasie.

Jak będzie w Nowogardzie?

„Gmina Nowogard jest organem prowadzącym dla 3 przedszkoli i 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Nowogardzie oraz szkoły w Błotnie, Długołęce, Orzechowie, Strzelewie, Wierzbięcinie, Żabowie).
W celu wyjaśnienia wszystkich zagadnień i wątpliwości w dniu dzisiejszym przy udziale Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Kolibskiego, Sekretarza Gminy Grzegorza Wasilewicza oraz Kierownika Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół Lilli Kaźmierowskiej przeprowadziłem naradę w formie zdalnej z wszystkimi dyrektorami przedszkoli oraz szkół podstawowych posiadających oddziały przedszkolne.

P1380405
(…)
Omówiono przede wszystkim kwestie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli wskazali na szereg problemów łączących się z uruchomieniem działalności placówek. Do najważniejszych należy zapewnienie odpowiedniej, bezpiecznej odległości między dziećmi, zapewnienie obecności odpowiedniej ilości kadry, utrudnienia związane z obostrzeniami w wydawaniu i spożywaniu posiłków. Wszyscy uczestnicy narady ze względu na bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców i dziadków wypowiedzieli się negatywnie w przedmiocie wznowienia zajęć przedszkolnych od 6 maja. Jednomyślnie wyrażona została opinia, że zajęcia w grupach przedszkolnych powinny być wznowione nie wcześniej niż 25 maja.

Wobec braku jasno sprecyzowanych wytycznych dotyczących nowego reżimu sanitarnego, w trosce o zdrowie Wasze i Waszych dzieci, po wysłuchaniu jednomyślnej opinii wszystkich osób zajmujących się w Gminie oświatą, zdecydowałem, że publiczne (prowadzone przez Gminę) przedszkola i oddziały przedszkolne nie wznowią działalności do czasu otrzymania jasnych i szczegółowych wytycznych od służb sanitarnych i pozostaną zamknięte co najmniej do dnia 24 maja.

Dokonano również analizy prawnej kto i w jakim zakresie decyduje o wznowieniu działalności przedszkoli i żłobków. Z przepisów wynika, że Gmina nie ma wpływu na otwarcie placówek dla których nie jest organem prowadzącym i może decydować wyłącznie o własnych przedszkolach. W związku z tym decyzję o otwarciu przedszkoli podejmują ich organy prowadzące we własnym zakresie i one ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa. O otwarciu przedszkola na ul. Bema („Kraina Fantazji”) decyduje Pani Elżbieta Kazimierczak, przedszkola na ul. Zielonej („Zielone Przedszkole”) Pan Jan Kopyciński, przedszkola na ul. Bohaterów Warszawy („Akademia Malucha”) Pani Katarzyna Tyza, przedszkola na ul. Wojska Polskiego („Fantazja”) Szczecińskie Towarzystwo Talent- Promocja – Postęp, Pani Iwona Żukiert, żłobka na ul. Bohaterów Warszawy („Malinowy”) Pani Agata Malinowska, a żłobka na ul. Racibora i Wiejskiej („Maluszkowo”) Pani Bernadeta Pająk. W związku z powyższym jeśli państwa dzieci uczęszczają do tych jednostek prosimy kontaktować się z tymi osobami decyzyjnymi.

Z poważaniem
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla”

Źródło: http://www.nowogard.pl/18-aktualnosci/6962-gminne-przedszkola-zamkniete-do-24-maja

 

avatar

RJZ

Redaktor