Tydzień Bibliotek 2021 – Znajdziesz mnie w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie zaprasza…

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonał wyboru hasła promującego XVIII edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek. Hasło brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

2

Wielowątkowe i wielozdarzeniowe hasło promujące Tydzień Bibliotek 2021 „Znajdziesz mnie w bibliotece” ma m.in. ułatwić wyjście do stref społecznych i kulturalnych, środowisk i instytucji kultury.

1

 

 

 

avatar

RJZ

Redaktor