UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 NOWOGARDZKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU

18 października 2017 r., w Nowogardzkim Domu Kultury odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Nowogardzkiego Uniwersytetu III Wieku. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem „Gaudeamus igitur” (studencka pieśń hymniczna).

Prezes NUTW, Wanda Obrębska przywitała przedstawicieli władz powiatowych i gminnych, przedstawicieli zaprzyjaźnionych uniwersytetów (z Dobrej, Golczewa, Gryfic i Kamienia Pomorskiego), wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i niektórych przedstawicieli mediów nowogardzkich, koleżanki i kolegów oraz nowych członków.

Następnie prezes NUTW omówiła formy i wydarzenia związane z działalnością stowarzyszenia w roku ubiegłym.
Odbyła się IMMATRYKULACJA – uroczyste przyjęcie nowych studentów na I rok przez złożenie przysięgi i wręczenie legitymacji i przypinek (znaczki NUTW).
Przemawiali i składali życzenia przedstawiciele innych Uniwersytetów III Wieku, z-ca burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski, przedstawiciele stowarzyszeń…
Później był koncert w wykonaniu uczniów Goleniowskiej Szkoły Muzycznej I stopnia.
Wykład inauguracyjny „SZTUKA ŻYCIA – to cieszyć się małym szczęściem” przeprowadziła dyrektor Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie, Irena Juszczyk.
Na zakończenie był mini koncert zespołu Nowogardzkiego Domu Kultury, w którego skład wchodzą także członkowie NUTW.

P1260944 P1260946 P1260950 P1260952 P1260958 P1260962 P1260966 P1260971 P1260976 P1260979 P1260986 P1260989 P1260996 P1260997 P1270005 P1270011 P1270026 P1270051 P1270062 P1270070

Życzymy studentom, zwłaszcza świeżo „upieczonym”, odwagi w stawianiu trudnych pytań i szukaniu odpowiedzi.

avatar

RJZ

Redaktor