Uroczyste przekazanie samochodów strażackich

W piątek, 23 stycznia 2015 r., o godz. 13.00, na pl. Wolności w Nowogardzie odbyło się – jak to podkreślił burmistrz Nowogardu, Robert Czapla – „podwójna uroczystość”: przekazanie nowego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnie i przekazanie starego wozu do OSP w Orzechowie.
W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele władz woj. zachodniopomorskiego, powiatu goleniowskiego i gminy Nowogard, m.in.:
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj,
Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Radosław Mackiewicz,
Komendant Powiatowy PSP Goleniów – Bogusław Tunkiewicz,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Goleniowie – Krzysztof Wasiluk,
Prezes Zarządu MG OSP w Nowogardzie – Józef Dobruchowski,
Komendant Gminny OSP – Zygmunt Nawrocki,
komendanci zaprzyjaźnionych służb, radni powiatu i gminy, sołtysi, strażacy, mieszkańcy gminy spoza środowiska strażackiego oraz przedstawiciele mediów.
Uroczystego aktu przekazania nowego samochodu dokonali: burmistrz Nowogardu – Robert Czapla i wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz z-ca prezesa WFOŚiGW w Szczecinie – Radosław Mackiewicz.
Robert Czapla podkreślił: „Po raz pierwszy w historii gm. Nowogard OSP otrzymuje nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.”
Z aktu przekazanie samochodu:

w dowód uznania za dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i społeczności lokalnej, jak również w celu zwiększenia pożyteczno-operacyjno- bojowej jednostki a tym samym poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców

PRZEKAZUJE

do Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnie samochód pożarniczy marki MAN zakupiony za kwotę

642 182 zł.

Zakup samochodu współfinansowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gminę Nowogard.”

Przemawiający podkreślali rolę ochotniczych straży pożarnych w bezpieczeństwie i życzyli jak najmniejszej liczby zdarzeń, aby samochód strażacki wyjeżdżał najczęściej do ćwiczeń.
Przekazano także wóz strażacki marki Star 266 do OSP w Orzechowie.
Symbolicznego, pierwszego uruchomienia nowego samochodu dokonał burmistrz Nowogardu i później odbywało się oglądanie nowego samochodu i podziwianie jego wyposażenia przez wszystkich zebranych na placu.
Wypada życzyć bezawaryjnej eksploatacji tych wozów i
Oby wyjazdów było jak najmniej, chyba że, na imprezy… strażackie.”, jak powiedział jeden z oficjalnych gości.


Więcej zdjęć

avatar

RJZ

Redaktor