Zawyją syreny. 1 sierpnia br. o godzinie 17:00…

Działając na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak BZK-2.642.3.2021.JM w sprawie przeprowadzenia treningu funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie województwa, zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów o tych sprawach (Dz. U. Z 2013, poz. 96) w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 przeprowadzony zostanie trening radiowego uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Nowogard, sygnał ciągły w okresie TRZECH MINUT.

Schowek01

Data treningu syren alarmowych, wyznaczona na 1 sierpnia, to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W ten sposób, jak co roku, chcemy uczcić pamięć poległych podczas powstańczych walk w 1944 r. w Warszawie.

BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert CZAPLA
Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

Źródło: http://nowogard.pl/obrona-cywilna/7954-syreny-01-08-2021

 

avatar

RJZ

Redaktor