Zbieranie odpadów…

Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla zaprasza do…

(…) włączenia się do Ogólnoświatowej Kampanii Sprzątanie Świata Polska- 2021 r. pod hasłem: „ Myślę, więc nie śmiecę”  która odbędzie się w dniach 17- 19 września 2021 r. Ogólnomiejskie sprzątanie zaplanowane jest na piątek 17 września,  w którym wezmą udział szkoły, przedszkola, stowarzyszenia pozarządowe,wspólnoty mieszkaniowe, osp oraz sołectwa. Natomiast w sobotę 18 września serdecznie zachęcam, aby każdy indywidualnie lub z  najbliższą rodziną, w gronie przyjaciół posprzątał: swoją okolicę, trasę rowerową, skwerek przed blokiem. Odpady zebrane zostawiamy przy boxach i „gniazdach” do zbiórki selektywnych odpadów rozmieszczonych na terenie miasta.

Zachęcam do selektywnego zbioru odpadów w sposób następujący:

  • worki żółte- plastik

  • worki zielone- szkło

  • worki niebieskie- papier

  • worki czarny- odpady zmieszane

Osoby które chcą odebrać worki i rękawice jednorazowe mogą zgłaszać się do   Pauliny Kosmala  Plac Wolności 5 pokój nr.108 ( naprzeciwko notariusza) w dniach 15-17 września w godzinach 7.30-15.30 , natomiast w godzinach 15.30-20.00 worki oraz rękawice będzie można odebrać u dozorcy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

W tym miejscu pragnę podziękować Pani Elżbiecie Smolińskiej prezes ZUK Sp. z o .o. za bezpłatne przekazanie worków do selektywnej zbiórki i odbiór selektywnych odpadów oraz Celowemu Związkowi Gmin R-XXI za bezpłatne przyjęcie odpadów na składowisko.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z  Pauliną Kosmala nr tel 91-39-26-242 lub 693-162-240.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla”

Schowek01

Źródło: www.nowogard.pl

 

 

avatar

RJZ

Redaktor