Kto powinien sprzątać…?

Czy wiadomo kto powinien sprzątać i naprawiać wszystko na chodnikach ul. 15 lutego i 700 lecia? Dlaczego chodnik od ul. 3 Maja w kierunku ratusza jest utrzymany inaczej?

Wybudowanie chodników, parkingów (utwardzenie nawierzchni, wykonanie studzienek, krawężników…), jak i późniejsze ich utrzymywanie w dobrym stanie, należy do właścicieli posesji? Kto jest właścicielem chodników i krawężników oraz zieleni na ul. 15 lutego i 700 lecia? Kto odpowiada za czystość i porządek w tych miejscach? Zarządca nieruchomości, czyli zarząd spółdzielni mieszkaniowej, zarząd wspólnoty mieszkaniowej czy gmina?

Jeśli właścicielem lub zarządcą tych miejsc jest gmina, to dlaczego w nich jest tak, jak to widać na zdjęciach? Kto powinien ustawiać i opróżniać kosze na śmieci i dbać o zieleń przychodnikową (przydrożną)?

P1440599 P1440600 P1440602 P1440603 P1440604 P1440605 P1440606 P1440607 P1440608 P1440609

11 kwietnia br., odbyło się spotkanie burmistrza Nowogardu z sołtysem Sołectwa Olchowo – w sprawie obowiązku utrzymywania czystości drogi powiatowej nr 6 oraz niezwłocznego jej uprzątnięcia wraz z odchwaszczeniem pasa drogowego.

P1440610

Dlaczego chodnik od ul 3 Maja w kierunku ratusza jest utrzymany inaczej? Czy w sprawie ul. 15 lutego i ul. 700 lecia także ktoś powinien się spotkać z burmistrzem i porozmawiać o tych petach przy krawężniku i tych nierównościach nawierzchni chodnika?

Przechodnie zastanawiają się nad zmianą tras spacerów i przemarszów wykonywanych w celach czysto handlowych.