Jak uniknąć nadużyć w firmie?

Według ekspertów różnego rodzaju nadużycia w przedsiębiorstwach, prowadzą do utraty 5% dochodu rocznego firmy. Niestety nadużycia te wynikają najczęściej z celowego działania nie do końca […]

Według ekspertów różnego rodzaju nadużycia w przedsiębiorstwach, prowadzą do utraty 5% dochodu rocznego firmy. Niestety nadużycia te wynikają najczęściej z celowego działania nie do końca uczciwych pracowników.

Nadużycia i straty

Według raportu Międzynarodowego Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw Gospodarczych firmy tracą 5 % swojego rocznego dochodu w wyniku nadużyć ze strony nieuczciwych pracowników. Dlatego firmy powinny za wszelką cenę zabezpieczać się przed tego typu oszustwami. Jednak z badania wynika, ze niewiele przedsiębiorstw jest w stanie wyeliminować ten czynnik ze swojej struktury. Niestety nadużycia w firmie nie są tylko domeną szeregowych pracowników. Wręcz przeciwnie niejednokrotnie są wynikiem nieuczciwego działania kadry wyższego szczebla, czyli kierowników i menedżerów. Jest to szczególnie kłopotliwy problem, gdyż nadużycia na wyższym szczeblu dowodzenia, powodują wyższe straty. Wielu ludzi nie zatrudnia się z myślą o popełnieniu oszustwa lub nadużycia, ale to właśnie okazja i brak kontroli, daje im impuls do działania. Dlatego tak ważna jest kontrola. Chodzi o to, aby zapobiegać takim procederom. Jeśli już nastąpią, należy je jak najszybciej wykrywać i minimalizować ich skutki. Termin „nadużycia w przedsiębiorstwie” rozumiany jest bardzo szeroko. Są to przeróżne finansowe i gospodarcze oszustwa, działające na szkodę firmy i przynoszące korzyść dokonującym je pracownikom. Zaliczyć do nich możemy na przykład:

  • Kradzieże różnego rodzaju. Może to być przywłaszczenie mienia, towaru należącego do firmy oraz kradzież środków finansowych w postaci pieniędzy.
  • Przedstawianie fałszywych lub zafałszowanych rozliczeń i sprawozdań finansowych.
  • Zapłata za niewykonane zlecenia lub towar.
  • Zbyt długie terminy płatności za towar lub nawet brak tych płatności.
  • Zakup towaru w zawyżonych cenach od określonych kontrahentów oraz przyjmowanie w zamian za to korzyści majątkowych.
  • Korupcja

To tylko niektóre ze stosowanych przez pracowników form nadużyć w przedsiębiorstwie. Jest ich oczywiście dużo więcej. Niestety każda firma narażona jest na tego typu naruszenia etyki zawodowej oraz prawa przez swoich nawet najwierniejszych pracowników.

Ufaj, ale kontroluj

„Ufaj, ale kontroluj” jest to pierwsza zasada, jaką powinien każdy menedżer lub właściciel wdrożyć w życie. Zawsze należy sprawować odpowiednią kontrolę nad wszelkimi procesami w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza tymi, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio finansów. Należy opracować odpowiednie strategie przeciwdziałania nadużyciom, ale także ocenić ryzyko zaistnienia takich czynników w naszej firmie. Nie chodzi tu bynajmniej o ciągłe sprawdzanie i szpiegowanie pracowników, ale o odpowiednią kontrolę i umiejętność wykrywania patologicznych czynników prowadzących do nadużyć. Pracodawcy i biznesmeni, którzy nie umieją samodzielnie poradzić sobie z tego typu problemem mogą wdrożyć specjalistyczne programy zarządzania ryzykiem w swoich firmach. (cytat: http://combeenut.pl/ )

avatar

Redakcja