Niech oceniają wyborcy

[W odpowiedzi na tekst Ranych Klubu Koalicyjnego SLD-PSL] Koalicja, głosem swojego rzecznika, wypowiedziała się w sprawie budowy Orlika na osiedlu Bema. Ktokolwiek napisał artykuł w […]

[W odpowiedzi na tekst Ranych Klubu Koalicyjnego SLD-PSL]

Koalicja, głosem swojego rzecznika, wypowiedziała się w sprawie budowy Orlika na osiedlu Bema. Ktokolwiek napisał artykuł w imieniu radnych SLD-PSL, powinien pamiętać, że prawda zawsze się obroni i na nic zda się mydlenie oczu wyborcom.

Klub Wspólny Nowogard już podczas sesji 31 sierpnia 2011 roku wnioskował, żeby przeznaczyć środki na budowę Orlika na osiedlu Bema. Potwierdza to Protokół Nr X/2011 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 sierpnia 2011 roku. Radni koalicji zagłosowali przeciw. Wniosek został odrzucony.

Czyżby radni zapomnieli, że „W umowie koalicyjnej klubów SLD – PSL jest zapis o rozbudowie bazy sportowej gminy Nowogard, co jednoznacznie wskazuje na to, że koalicja nie jest przeciwna budowie bazy sportowej na Osiedlu Bema.” Nie jest przeciwna, ale głosuje przeciw. Trudno to zrozumieć.

We wrześniu złożyliśmy wniosek o budowę Orlika, prosząc jednocześnie burmistrza o uwzględnienie tej inwestycji w budżecie. Wiadomo, że to burmistrz konstruuje projekt budżetu a nie radni. Burmistrz Czapla nie wpisał Orlika do budżetu na 2012 rok, więc na grudniowej sesji po raz kolejny złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie środków na ten cel. Koalicja SLD-PSL ponownie wniosek odrzuciła. Takie są fakty.
Koalicja twierdzi, że 15 września 2011 roku radni Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli wniosek dotyczący zabezpieczenia środków finansowych na budowę boisk sportowych na Osiedlu Bema. Co się z nim stało? Przepadł? Inwestycja nie znalazła się w budżecie, który przyjęła koalicja SLD-PSL. Koalicja nie jest w stanie zrealizować tego, na czym tak bardzo jej zależy?

Cytowana w artykule wypowiedź radnego Wolnego zawiera szereg sprzeczności: Radny Wolny (…) osobiście otrzymał informację, że odbędą się jeszcze dwa nabory wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ich budową. Zaznaczył, że jest za tym, aby boiska Orlik były w naszej gminie. Natomiast jest przeciwny blokowaniu pieniędzy w budżecie, jeśli nie jest uruchomiony taki program. Radni koalicji nie wiedzą, czy można pozyskać środki na budowę Orlika? Niemożliwe! Na grudniowej sesji zostali poinformowani o możliwości pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu zarówno przeze mnie, jaki i kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy, a także samego burmistrza.

Nie będę oceniał zachowania radnego Wolnego. To wyborcy podsumują podejmowane przez niego decyzje i efekty jego pracy. Radny Wolny doskonale wie, że program na otrzymanie dofinansowania na budowę kompleksu boisk Orlik z Ministerstwa Sportu jest, a ostateczny termin składania wniosków mija 31 marca. Podejrzewam, że w kwietniu powie, że chciałby zagłosować za Orlikiem, ale nie ma programu.

Ministerstwo Sportu niezmiennie realizuje program, z którego możemy pozyskać 500 tys. zł. Natomiast Urząd Marszałkowski przeznaczył, na dzień dzisiejszy, pieniądze tylko na dofinansowanie Orlików w gminach, w których ich nie ma, a gminy są zainteresowane budową. Urząd Marszałkowski może jednak zwiększyć pulę pieniędzy na dofinansowanie ostatniej edycji programu budowy Orlików. Żeby tak się stało, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wraz z radnymi sejmiku wojewódzkiego musieliby podjąć stosowna uchwałę budżetową. Klub radnych Wspólnego Nowogardu przygotował pismo intencyjne mające na celu zwrócenie uwagi na olbrzymie zainteresowanie budową Orlików w województwie Zachodniopomorskim. Zapraszamy wszystkich, w tym radnych koalicji rządzącej, do podpisania z nami pisma dotyczącego kontynuacji przez Urząd Marszałkowski programu „Moje boisko – Orlik 2012” w roku bieżącym.

Radny WN
Tomasz Szafran

avatar

Radosław Zagórski

Założyciel portalu wNowogardzie.pl. Miłośnik fotografii, nowych technologii oraz wielbiciel Ziemi Nowogardzkiej.