segregowanie odpadów

  • 5 stycznia 2021 r., burmistrz Nowogardu, Robert Czapla podpisał umowę z prezesem Zakładu Usług Komunalnych, Elżbietą Smolińską. Z umowy wynika, że dwa kolejne lata odbieraniem […]

    Podpisanie umowy na odbiór odpadów…

    5 stycznia 2021 r., burmistrz Nowogardu, Robert Czapla podpisał umowę z prezesem Zakładu Usług Komunalnych, Elżbietą Smolińską. Z umowy wynika, że dwa kolejne lata odbieraniem […]

    Czytaj dalej...